Perspekt

Een begeleidings- en behandeltraject voor jongeren van 13 t/m 18 jaar met complexe gedragsproblemen.

Promenton!

Een sociale horeca onderneming met een leer/werktraject voor jongeren met werkgarantie in de toekomst.

Na School?

Een naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding en vormingsactiviteiten voor leerlingen van het Funderend en Voortgezet onderwijs.

Trainingen à la carte

Een wisselend aanbod van trainingen en masterclasses die bijdragen aan de persoonlijke groei of de ontwikkeling van teams.

Upgrade

Een tiental modules voor werkers in de jeugdzorg en onderwijs om hun kennis en vaardigheden te vergroten bij het begeleiden van jongeren met complexe gedragsproblemen.

Stage & vrijwilligers

Leerervaringsplaatsen voor toekomstige werkers in de jeugdzorg

Ruimte voor training

Verhuur van onze trainingsruimten.