Perspekt

Perspekt is een begeleidings- en behandelingsprogramma voor jongeren vanaf 13 jaar met complexe gedragsproblemen/stoornissen. We bieden hen een gestructureerd programma van 6 maanden in een therapeutisch klimaat. Onze orthopedagoog geeft leiding aan het therapeutisch klimaat. Aan de hand van het programma werken we aan competenties en het verbeteren van het zelfbeeld van de jongere.

De zorgcoördinator van Accretio zet het zorgtraject op voor de jongere en biedt de ouders begeleiding aan.
Twee keer per jaar nemen we een groep van maximaal 30 jongeren aan. Na een uitgebreide intake, reken- en taalonderzoek, drugs testen en psychologisch onderzoek) nemen we de jongere op in het programma.
Tijdens het traject heeft Accretio diverse evaluatie momenten met de groepsleiding, aanmeldende instanties en met de ouders/verzorgers.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar info@accretio-curacao.com of bel +5999 737 9452 / 520 9065.