Promenton!

Promenton! wil een modern restaurant zijn met een eenvoudige en smakelijke keuken en gerechten met pit! Op de kaart staat een beperkt aantal gerechten. Ook zijn er wekelijks een of twee specials.
In de opstart zullen we 2 avonden per week open zijn en “sleutelgasten” uitnodigen voor feedback en promotie. Gaandeweg zullen we uitbreiden, het menu verder ontwikkelen en het aantal avonden uitbreiden.
Deze ervaring hebben we ook nodig om een leertraject vorm te geven waar jongeren de meest effectieve leer en werkervaring opdoen voor hun toekomst.

Wie koken en serveren bij Promenton!?

Bij Accretio worden veel jongeren aangemeld met een licht verstandelijke beperking. Deze jongeren vinden veelal geen aansluiting in het regulier onderwijs.
Voor deze groep is Accretio een horeca opleidingstraject begonnen met als uitgangspunt het ervarend leren. Leren door te doen in een levensechte situatie. Deze levensechte situatie is het restaurant dat Accretio heeft opgezet. In de praktijk leren de jongeren diverse vaardigheden en attitudes aan binnen het horeca beroep. Dit kunnen zijn basisbereidingstechnieken, waren kennis, hygiëne. Maar ook attitudes zoals omgaan met autoriteit, op tijd komen, omgaan met klanten.
Het horecatraject is opgezet als een sociale onderneming. Alle winst investeren we weer in het opleidingstraject.
Het traject duurt gemiddeld 10 maanden. Bij de afsluiting bemiddelt Accretio naar werk.
De voorwaarden voor opname in dit traject kunt u opvragen bij Accretio.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar info@accretio-curacao.com of bel +5999 737 9452 / 520 9065.