Upgrade

Dertien modules voor werkers in de jeugdzorg om hun kennis en vaardigheden te vergroten bij het begeleiden van jongeren met complexe gedragsproblemen.

 1. De niet vanzelfsprekende opvoedingssituatie
 2. Signaleren, observeren, rapporteren
 3. Deviant gedrag vroegtijdig onderkennen
 4. Methodisch begeleiden
 5. Omgaan met deviant gedrag
 6. Anger-management
 7. Organiseren, structureren en evalueren
 8. Omgaan met een digitaal volgsysteem
 9. Bejegening
 10. Hechtingsproblematiek, herkenning en aanpak
 11. Ouderbegeleiding
 12. Drugs en verslavingsproblematiek bij jongeren
 13. De sociale kaart

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar info@accretio-curacao.com of bel +5999 737 9452 / 520 9065.